Dokumenty

Ľ. Štúr - Nedeľné školy (Slovenskie národnie novini)

03.08.2011 10:05
NEDEĽNÉ ŠKOLY - 1. časť ( Slovenskje národňje novini, 5. číslo, 15. august 1845 )       Videli sme v predchádzajúcich článkoch veľkú potrebu verejného vyučovania a videli sme ešte veľké nedostatky z tohoto ohľadu v krajine našej. Tomuto nedostatku, ktorý pred pár časmi aj...

Ľ. Štúr - Spolky miernosti (Slovenskie národnie novini)

03.08.2011 09:58
SPOLKY MIERNOSTI - 1. časť ( Slovenskje národňje novini, 7. číslo, 22. august 1845 )           Vyučovanie v školách pracuje pre budúcnosť, ono vzdeláva, a kde je dobre sporiadané, vystríha pred výstupkami a hriechmi a od nich nastupujúce pokolenia...

Žiadosti slovenskieho národa (10. 5. 1848)

05.06.2011 13:12
  „Žiadosti slovenskieho národa pred Jeho c. k. Jasnosť, pred krajinský uhorský snem, pred Jeho Výsosť uhorskieho palatína, královskieho námestníka, pred ministerstvo uhorskô a pred všetkých priateľov človečenstva a národnosti" z 10. mája 1848.   Odtláčame ich podľa znenia uverejneného D....

Memorandum národa slovenského (6. - 7. júna 1861)

05.06.2011 12:00
(memorandum – pamätný spis) Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej prijaté v Turčianskom Svätom Martine 7. júna 1861 Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej, obsahujúce žiadosti národa slovenského cieľom spravodlivého prevedenia a zákonom...

Viedenské memorandum (slovenské) 12. 12. 1961

05.06.2011 11:00
Viedenské= memorandum (12. 12. 1961)   Zdroj: www.snk.sk/?VM