Pravopis mien a priezvisk

Odvodeniny od názvov typu Starý Smokovec

25.02.2012 11:36
Mesto Vysoké Tatry sa skladá z viacerých mestských častí. Štyri mestské časti majú v druhej časti názvu slovo Smokovec. Sú to Starý Smokovec, Nový Smokovec, Horný Smokovec a Dolný Smokovec. Obyvateľské meno od uvedených názvov sa používa v dvoch podobách, a to v skrátenej podobe Smokovčan, v...

Skloňovanie priezvisk typu Szabó

25.02.2012 11:35
Nezriedka dostávame otázku, ako sa v slovenčine skloňujú priezviská cudzieho, zväčša maďarského pôvodu zakončené na dlhú samohlásku ó, ako sú priezviská László, Szabó, teda či sa koncová samohláska ó má pri skloňovaní vynechať, alebo sa táto samohláska má zachovať. Obidva typy priezvisk sa...

Maldivy, nie Maledivy

25.02.2012 11:35
Mnohé cestovné kancelárie ponúkajú dovolenku na Maledivách, t. j. na koralových ostrovoch ležiacich v Indickom oceáne južne od Indického polostrova. Ibaže názov Maledivy nie je v slovenčine správny. Môžeme sa o tom presvedčiť v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej...

Olívia – od Olívie

25.02.2012 11:34
Dostali sme otázku, ako sa skloňuje ženské meno Olívia a akú podobu genitívu jednotného čísla má mať, či od Olívie, alebo od Olívii. Ženské meno Olívia rovnako ako iné ženské mená zakončené na -ia, ako sú Mária, Otília, Valéria, Xénia a iné, skloňuje sa podľa vzoru ulica. Z toho vyplýva, že v...

Malé Zlievce - v Malých Zlievcach

24.02.2012 11:54
Na Slovensku sú dve obce v okrese Veľký Krtíš, v ktorých názve je slovo Zlievce, a to Malé Zlievce a Veľké Zlievce. Dostali sme otázku, či tvar lokálu druhej časti názvu má podobu v Zlievcach so samohláskou a, alebo podobu v Zlievciach s dvojhláskou ia. Názov Zlievce je pomnožné podstatné meno...

Pôtor – z Pôtra, v Pôtri

24.02.2012 11:52
Nedávno sme dostali otázku, ako sa má v spisovnej slovenčine skloňovať názov obce Pôtor, ktorá sa nachádza v okrese Veľký Krtíš. V jazykovej praxi sa totiž vyskytujú dvojaké podoby názvu v nepriamych pádoch, a to podoby s vynechaním samohlásky o v druhej slabike názvu, z Pôtra, Pôtru, o Pôtri, za...

Liptovský Mikuláš – Liptovskomikulášan i Mikulášan

24.02.2012 11:51
Od rodáčky z Liptovského Mikuláša sme dostali otázku, akú podobu má mať obyvateľské meno od miestneho názvu Liptovský Mikuláš, či Mikulášan s príponou -an, alebo Mikulášťan s príponou -šťan. Z uvedených podôb je v spisovnej slovenčine správna podoba Mikulášan, v množnom čísle Mikulášania, ktorá...

Turček – Turčekovci – manželia Turčekovci

23.02.2012 12:11
V jazykovej praxi sa stretáme s rozličnými podobami označení príslušníkov tej istej rodiny, manželov, súrodencov či bratov utvorených od mužského priezviska, ktoré má formu podstatného mena, a to s podobou zakončenou na -ovi s krátkym mäkkým i na konci, napr. Turček – Turčekovi – manželia...

Rod a skloňovanie názvu Jaroslavľ

23.02.2012 12:10
V uplynulých dňoch po havárii lietadla s hráčmi ruského hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ sa často používal názov ruského mesta Jaroslavľ. Autori informácií o havárii však neboli jednotní v tom, akého rodu je názov Jaroslavľ, podľa akého vzoru sa skloňuje a aké sú tvary v jednotlivých pádoch....

Vrbovce - vrbovský

23.02.2012 12:10
Na úpätí Bielych Karpát v blízkosti hraníc s Českom leží obec Vrbovce. Dostali sme otázku, akú podobu má mať v spisovnej slovenčine prídavné meno od názvu Vrbovce, keďže v jazykovej praxi sa používajú rozličné podoby prídavného mena, a to vrbovský, vrbovecký, vrbovčiansky a vrbovčanský. V...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>