Pravopis mien a priezvisk

Szabó - Szabóa, Szabóovi, ale Sabo - Saba, Sabovi

28.06.2011 13:29
Priezvisko  maďarského  pôvodu  Szabó,  ktoré  sa  píše  s  písmenami  sz  na  začiatku  a  s  dlhou  samohláskou  ó  na  konci,  v  slovenčine  skloňujeme  tak,  že ...

O mene Martin

28.06.2011 13:08
Meno  Martin  (vysl.  tvrdo  martin),  ktoré  má  pôvod  v  latinčine  a  pôvodný  význam  "zasvätený  rímskemu  bohovi  vojny  Marsovi",  resp.  prenesený  význam  "bojovný",  v ...

Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea - spisovné skloňovanie

28.06.2011 12:53
       Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, platí nepravidelné skloňovanie, to znamená, že sa skloňujú podľa vzoru žena, ale v niektorých pádoch majú...

Čech - Česi, nie Češi

28.06.2011 12:52
Príslušník  českého  národa  sa  volá  Čech.  Obyvateľské  meno  Čech  skloňujeme  podľa  vzoru  chlap  a  v  nominatíve  množného  čísla  má  pádovú  príponu  -i,  pričom ...

Soňa – od Sone

28.06.2011 12:51
Podstatné  mená  ženského  rodu  zakončené  na  samohlásku  a,  pred  ktorou  je  mäkká  spoluhláska,  skloňujú  sa  podľa  vzoru  ulica.  Vzor  ulica  má  v  genitíve ...

Hegel, Hegela

28.06.2011 07:30
Dostali  sme  otázku,  či  sa  pri  skloňovaní  priezviska  Hegel  samohláska  e  v  druhej  slabike  priezviska  zachováva  alebo  či  sa  vynecháva,  teda  či  je  správne ...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6