Portrety umelcov

Ivan LAUČÍK III. (Príloha k SOČ)

22.05.2011 10:20
Barbora Valková: Príloha k SOČ o Ivanovi Laučíkovi   Obr. č. 1 – Ivan Laučík Obr. č. 2 – Ivan Laučík Obr. č. 3 – Ivan Laučík v knižnici v Nemecku Obr. č. 4. – Ivan Laučík v Portugalsku v roku 1997 Obr. č. 5...

Nezval, Vítězslav

22.05.2011 09:53
Kráľ básnikov, majster imaginácie a mnohé ďalšie obdivné pomenovania si český spisovateľ Vítězslav Nezval získal za svoje dielo medzi dvoma svetovými vojnami. Bolo to takmer presne rok pred smrťou Vítězslava Nezvala, v apríli 1957, keď bola delegácia českých a slovenských spisovateľov na...

Ďurko Langsfeld

07.05.2011 10:17
  . Teraz ma súdia nepriatelia, . ale budú ma niekedy súdiť i Slováci . a u tých by som nechcel prepadnúť. To sú...

Paľo Bielik mal na úlohu Jánošíka charizmu, výšku a postavu

23.04.2011 12:59
Hercovi a filmovému režisérovi Paľovi Bielikovi, ktorý by v týchto dňoch oslávil storočnicu, pred pár rokmi naša redakcia predplatila urnové miesto. Urna s popolom legendárneho predstaviteľa Fričovho Jánošíka je od roku 1985 uložená vo vyhradenom priestore urnového hája bratislavského Krematória,...

Paľo Bielik poznal tajomstvo diváckeho filmu

23.04.2011 12:50
Keď sa povie Jánošík, mnohí si vybavia tvár a urastenú postavu Paľa Bielika. A pri zmienke o Paľovi Bielikovi sa zase zákonite vynorí meno Jánošík.   Najprv si ho zahral a potom o ňom sám nakrútil film. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej kinematografie by sa dnes dožil...

Pravda Paľa Bielika

23.04.2011 12:08
V decembri sme si pripomenuli sto rokov od narodenia zakladateľskej osobnosti slovenskej kinematografie, filmovej legendy Paľa Bielika. Jeho zabudnutá socha pred rovnako zabudnutými a spustnutými filmovými ateliérmi na Kolibe dnes ničím nepripomína hlavného hrdinu Fričovho filmu. Bronzový Paľo...

Režisér Paľo Bielik zakladateľ slovenského filmu

23.04.2011 11:19
Režisér Paľo Bielik nie vždy vyhovoval komunistom Zakladateľská osobnosť slovenskej kinematografie, národný umelec Paľo Bielik, sa narodil pred 100 rokmi, 11. decembra 1910 v obci Senica, dnes miestnej časti Banskej Bystrice. Jeho filmová tvorba v úlohe herca, režiséra a scenáristu patrí medzi...

Štefan Sandtner - slovenský básnik katolíckej moderny a katolícky kňaz

21.04.2011 11:15
Po kom je pomenovaná ulica dona Sandtnera?      V roku 2007 na Cajle pribudli dve nove ulice: Ulica dr. Štohla a Ulica don Sandtnera. Cajlanského rodáka dr. Jána Štohla nie je potrebné Cajlanom predstavovať, ale už pri zmienke o pezinskom rodákovi donovi Štefanovi Sandtnerovi...

Rodáci - Ľudmila Riznerová - Podjavorinská

21.04.2011 10:48
* 26.04.1872 Horné Bzince (Bzince pod Javorinou + 02.03.1951 Nové Mesto nad Váhom     Od života ako osoba nečakala som ničoho – a život dal mi nesmierne mnoho tým, že naplnil sa obsahom poézie.   Ľudmila sa narodila ako ôsme z desiatich detí učiteľa Karola Rudolfa Riznera a Márie...

Poetka nenaplnenej lásky - Ľ. Podjavorinaská

21.04.2011 09:21
Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Riznerová, svoju nenaplnenú túžbu po láske premieňala na citlivé lyrické verše, uložené do zbierky Piesne samoty. V zrelom veku obohatila literatúru o veršovanú epiku – balady a básnické poviedky, ktoré ocenili aj bardi – Hviezdoslav a Vajanský. Hoci...

27. júl – Svätý Gorazd I.

17.04.2011 11:10
Svätý Gorazd bol najpravdepodobnejším pilierom našich kultúrnych, duchovných a národných prvopočiatkov. Oddaný a mimoriadne nadaný žiak a zároveň spoločník a spolutvorca inkulturačného evanjelizačného, kultúrneho, pedagogického a diplomatického diela solúnskych učiteľov a vierozvestov svätých...

Žiak Kliment zachránil, zjednodušil a rozvinul dedičstvo Cyrila

17.04.2011 11:07
  Po smrti Metoda r. 885 zlikvidoval franský klérus na čele s Vichingom na Morave pozoruhodnú vyššiu školu určenú pre duchovné aj svetské štúdium v domácom jazyku. Učiteľov aj žiakov tejto školy postihla dôsledná perzekúcia a fyzické odstránenie z Moravy. Až taká dôsledná, že z ich...

sv. Konštantín a sv. Metod - Ciril KONŠTANTÍN Filozof -

17.04.2011 11:05
  MODLITBA KLIMENTOVA POCHVALA BLAHOSLÁVNEMU OTCOVI NÁŠMU I UČITEĽOVI SLOVENSKÉMU CYRILOVI FILOZOFOVI Vyslaný bol za pastiera a učiteľa slovenskému národu. Preložiac cirkevný poriadok z gréckeho do slovenského jazyka, išiel do Ríma, vedúc na zavŕše- nie vybrané svoje stádo, a s radosťou...

Cyril a Metod - odkaz Veľkej Moravy

17.04.2011 11:01
  Dnes si pripomíname príchod Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu. Tento sviatok je u nás nielen cirkevným, ale aj štátnym. Je to deň, keď si národ spomína na dni spred viac ako tisíc rokov. Práve vtedy sa osudy miliónov ľudí preklenuli...

Cyril spojil rôzniacich sa Slovanov opäť jedným jazykom. Nie nadlho

17.04.2011 10:49
  V 9. storočí bola Slovanmi osídlená už podstatná časť Európy - zjednodušene povedané od Baltu po Jadran a Čierne more. Hoci už nehovorili nediferencovaným spoločným jazykom svojich predkov - praslovančinou - stále sa bez problémov dohovorili. V dôsledku rozsiahlosti územia, ktoré...

Čo vieme o Salingerovi

01.03.2011 18:04
Napísal štyri útle knižky a niekoľko poviedok, publikovaných v časopisoch. Na Nový rok 2010 oslávil 91. narodeniny. Hoci údajne každý deň písal, za posledných 46 rokov nevydal ani riadok, nekomunikoval s novinármi a nenechal sa fotografovať. A predsa to bol jeden z najdôležitejších spisovateľov...

J. D. Salinger mal rád Čechova aj hamburgery

01.03.2011 18:00
Spisovateľ Jerome David Salinger si svoje súkromie strážil naozaj dobre. Až do jeho minuloročnej smrti si mohol svet vytvoriť naňho názor len na základe jeho tvorby a chýrov, ktoré o ňom šírili jeho blízki. Nečudo, že autora románu Kto chytá v žite (1951) svet považoval za mizantropa, ktorý...

Tatarka, Válek, Sloboda

01.03.2011 17:55
  Dominik Tatarka sa narodil v roku 1913, Miroslav Válek v roku 1927, Rudolf Sloboda v roku 1938. Tri zvláštne osobnosti slovenskej literatúry, ktoré z jej príbehu (každý iným smerom) vytŕčajú. Hoci už ani jeden z nich nežije, ako keby stále rozprávali.   ...

Prípad Timrava

01.03.2011 17:06
Keby sme mali brať Slovník slovenských spisovateľov (Kalligram, 2005) za reprezentatívnu mapu slovenskej literatúry, mohli by sme z neho vyčítať zaujímavé spojitosti. Zo 639 spisovateľov je 575 mužov a 64 žien. Percentuálne to vychádza, že zo 100-percentného objemu spisovateľstva je 10, 01 %...

Nobelovka pre Vargasa Llosu

01.03.2011 16:36
Nobelovu cenu za literatúru získal tento rok peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa. Podľa nášho názoru oprávnene.   Dvadsiateho siedmeho novembra 1895 podpísal Alfred Nobel vo Švédsko-nórskom klube v Paríži tretiu, definitívnu verziu svojej poslednej vôle. Zomrel v decembri 1896 a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5