Vitajte na stránke školskej knižnice

Súkromného gymnázia a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej

Železiarne Podbrezová

 

Všetkým, ktorí chcú rozširovať hranice svojho vedomia, poznania a samého seba prajeme veľa dobra, radosti, zdravia a úspechu.

 

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Novinky

Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne – ukončenie projektu

04.06.2018 15:29
Na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová uzatvárame projekt Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne, ktorý bol financovaný Nadáciou Oranges v rámci grantového programu eŠkoly pre...

Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne

05.02.2018 15:22
Grantový program eŠkoly pre budúcnosť Nadácie Oranges Po vyhodnotení a zistení reálneho stavu wi-fi technológií v domácnosti a po nákupe reálnych wi-fi zariadení (rooterov), na ktorých...

Nadácia Oranges – grantový program eŠkoly pre budúcnosť

27.10.2017 15:56
Súkromnému gymnáziu Železiarne Podbrezová bol v rámci grantového programu eŠkoly pre budúcnosť schválený projekt s názvom Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne. Skupina 30 žiakov si...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Udalosti z kultúry a umenia

Mních a diabolský voz v Červenom kláštore

19.07.2012 11:53
Cyprián zostavil najstarší herbár a splnil si sen... V Červenom kláštore v Zamagurí mali svoje sídlo v rokoch 1711 - 1782 mnísi kamalduli. Medzi...

Básnika Sándora Petöfiho 144 rokov pripomína na Cemjate buk s jeho vyrytým menom

19.07.2012 11:52
Prešov sa významnou mierou zapísal do dejín bývalého Uhorska a Slovenska. Najmä v 17. a na začiatku 18. stor. sa v ňom odohrali mnohé dôležité...

Najstaršie antické literárne dielo

19.07.2012 11:50
Najstarším antickým, ale aj európskym literárnym dielom sú eposy Ilias a Odyssea. Boli pre starovekých Grékov učebnicou, zdrojom múdrosti a...

K pamätným miestam, ktoré sú zabudnuté patria aj Rožkovany, kde sa v r. 1849 odohrala bitka

19.07.2012 11:48
Začiatkom roka 1848 zasiahla Európu vlna revolúcie a nevyhla sa ani Rakúskej monarchii. Vtedajší cisár Ferdinand V. sa rýchlo vzdal koruny v...

Sabinovský kostol skrýva vzácne epitafy

19.07.2012 11:44
Rímskokatolícky kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove obsahuje vzácne epitafy. Pochádzajú zo 17. storočia. Epitaf je doska osadená...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pomoc maturantom

Kamaldulskí mnísi, predchodcovia bernolákovcov v slov. jaz. snahách

18.02.2011 12:33
  Slovenčinu prvý raz kodifikovali a začali programovo šíriť do tlače po roku 1787 bernolákovci. Bola to doba osvietenských myšlienok, ktorej stelesnením bol cisár Jozef II. Pred ním ovládali...

Diakritický pravopis máme vďaka Janovi Husovi (1371-1415)

18.02.2011 12:19
  Latinské písmo je vhodné predovšetkým pre latinský jazyk - zjednodušene povedané, každá hláska má svoj vlastný znak. Slovenčina a ďalšie jazyky však majú aj hlásky, ktoré latinčina nemá...

SLOVOTVORNÉ POSTUPY

26.01.2011 09:18
SLOVOTVORNÉ POSTUPY   A.                ODVODZOVANIE:  odvodené slová sa tvoria od základových slov...

MODÁLNOSŤ VETY

26.01.2011 08:24
MODÁLNA STAVBA VIET (VETY PODĽA OBSAHU) Modálnosť: Spôsob vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti.   Rozlišujú sa tri druhy modálnosti: 1.     ...
1 | 2 | 3 | 4 >>